புதியதோர் தேசம் செய்வோம்!
மக்கள் புரட்சியால்
அதை உறுதி செய்வோம்!!
ஏப்ரல் 6 எழுதுவோம் புதிய வரலாறு
#வெல்லப்போறான்விவசாயி
கட்சியில் இணைய செந்தமிழன் சீமான்
செயற்பாட்டு வரைவு மனிதருக்கு மட்டுமேயான அரசியல் ஏமாற்று
மண்ணுக்கும் மக்களுக்குமான அரசியலே மாற்று
ஏப்ரல் 6 எழுதுவோம் புதிய வரலாறு
#வெல்லப்போறான்விவசாயி
செந்தமிழன் சீமான்
மாறி மாறி ஆண்டவர்களைப் பாத்தாச்சு
மாற்றத்துக்கான நாளும் இதோ வந்தாச்சு
ஏப்ரல் 6 எழுதுவோம் புதிய வரலாறு
#வெல்லப்போறான்விவசாயி
கட்சி வளர்ச்சி நிதி செந்தமிழன் சீமான்
பற்றிக்கொண்ட தமிழ்த்தேசிய நெருப்பை
பட்டிதொட்டியெங்கும் பரவச் செய்ய
#வந்தான்_ஒருவன்_வந்தான்

எங்கள் திருநாட்டில் எங்கள் நால்லாட்சியே

மாற்றத்திற்கான எளிய மக்களின் புரட்சிக்கு கைகொடுக்க

நாம் தமிழர் ஆட்சியின்

செயற்பாட்டு வரைவு

Donate for Change

உங்களில் ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்து, அடிப்படை வாழ்வியல் தரத்தினை உயர்த்தும் மாபெரும் அரசியல் புரட்சிக்குப் பொருளாதார வலுச் சேருங்கள்.

நமது சின்னம் விவசாயி

செந்தமிழன் சீமான்

நாம் தமிழர் ஆட்சியின்

அடுத்த தலைமுறை வாழ்க்கைக்கான திட்டங்கள்

வேளாண்மை

நாம் தமிழர் ஆட்சியில் வேளாண்மை அரசுப் பணி ஆக்கப்படும்

மருத்துவம்

நாம் தமிழர் ஆட்சியின் மருத்துவக் கொள்கை

கல்வி

நாம் தமிழர் ஆட்சியின் கல்விக் கொள்கை

பொருளாதாரம்

நாம் தமிழர் ஆட்சியின் பொருளாதாரக் கொள்கை

நீர்வளம்

நாம் தமிழர் ஆட்சியின் நீர்வளக் கொள்கை

மின்சாரம்

நாம் தமிழர் ஆட்சியின் மின்சாரக் கொள்கை

எளிய மக்களுக்கு வாக்களித்து புரட்சிகர மாற்றத்திற்கு வித்திடுங்கள்

message

நாம் தமிழர்

சீமான் ஆகிய நான்

தமிழக முதல்வரானதும்

தமிழ் மண்ணை மீட்டு, மொழியைக் காத்து, உரிமைகளை வென்றெடுத்து, நிலைநாட்டி, பேரன்போடு எம் மக்களுக்குத் தன்னலமற்று சேவையாற்றுவேன் எனத் தாயின் மீதும், தமிழ் மீதும், எம்முயிர்த் தலைவன் பிரபாகரன் மீதும் சத்தியமிட்டுக் கூறுகிறேன்.

செந்தமிழன் சீமானின் தேர்தல் பரப்புரைகளை நேரலையில் காண இணைந்திருங்கள்

நமது சின்னம் விவசாயி

செந்தமிழன் சீமான்

அறிக்கைகள்