காவிரி நதிநீர் உரிமைக்காக தன்னுயிர் ஈந்த காவிரிச்செல்வன்

தம்பி பா.விக்னேசு அவர்களின் நினைவைப் போற்றுவோம்!

நாம் தமிழர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.