சூலை-05, கரும்புலிகள் நாள் தாய்மண்ணின் மீட்சிக்காகவும், தன்னினத்தின் விடுதலைக்காகவும் தன்னையே கொடையாகத் தந்து, தம்முயிர் உறவுகள் விடுதலைக்காற்றை சுவாசித்திட தங்களது மூச்சுக்காற்றையே நிறுத்திக்கொண்ட எங்கள் மாவீரர் தெய்வங்களுக்கு வீரவணக்கம்!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.