‘தமிழர் தந்தை’ ஐயா சி.பா.ஆதித்தனார் அவர்களின் தலைமகன், தமிழ் இதழியல் துறையினை புதிய பரிமாணத்திற்கு இட்டுச்சென்ற பெருந்தகை, அடக்குமுறைகளுக்கு அஞ்சாது மாலைமுரசு நாளேட்டில் தமிழினப்படுகொலையை வெளிச்சமிட்டுக்காட்டிய பெருந்தமிழர்,
ஐயா இராமச்சந்திர ஆதித்தனார் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.