தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தின் அரசியல் துறையில் மொழிப்பெயர்ப்பாளராக இருந்த ஐயா ஜோர்ஜ் மாஸ்டர் (எ) வேலுப்பிள்ளை குமார் பஞ்சரட்ணம் அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து பெருந்துயரமடைந்தேன்.

மொழிப்புலமை கொண்டப் பேராளுமையாக திகழ்ந்த ஐயாவின் மறைவு தமிழினத்திற்கே ஏற்பட்டப் பேரிழப்பாகும்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.