தமிழ் மீதும், தமிழ்நாட்டின் மீதும் கொண்ட உரிமையை மீட்க, குமரி மாவட்டத்தை தாய் தமிழகத்தோடு இணைக்கும் குமரி விடுதலைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, துப்பாக்கிச்சூட்டில் இன்னுயிர் ஈந்த ஈகிகளுக்கு வீரவணக்கம்! – சீமான்

Leave a Reply

Your email address will not be published.