தினத்தந்தி நாளிதழினைத் தொடங்கிய ‘தமிழர் தந்தை’ ஐயா சி.பா.ஆதித்தனார் அவர்களது இதழியல் பணிகளின் நீட்சியாக தொடங்கப்பட்டு, காட்சி ஊடகமாகப் பரிணமித்துக் கொண்டிருக்கும் தந்தி தொலைக்காட்சி இன்னும் பற்பல ஆண்டுகள் ஊடகத்துறையின் உச்சம்தொட்டு சேவையாற்ற எனது பெருவிருப்பமும் நல்வாழ்த்துகளும்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.