மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

இடம் : வள்ளுவர் கோட்டம், சென்னை
நாள் : 31-10-2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம் : சரியாக காலை 11 மணிக்கு

இன உணர்வும், மான உணர்வும் கொண்ட தமிழர்கள் அனைவரும் மறக்காமல் கூடுவோம்!

நாம் தமிழர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.