மாவீரர் துயிலுமில்லப் பாடல் உள்ளிட்ட பல விடுதலைப்பாக்களைப் பாடி, உணர்வுச்சூடேற்றிய ஈழத்தின் இசைக்கலைஞர் ஐயா வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து பெரும் அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த மனத்துயரும் அடைந்தேன். ஐயாவுக்கு எனது உளப்பூர்வமான புகழ் வணக்கத்தைச் செலுத்துகிறேன்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.