மூத்த அரசியல் தலைவரும், காங்கிரசு கட்சியின் முன்னாள் தலைவருமான ஐயா திண்டிவனம் ராமமூர்த்தி அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து துயருற்றேன். அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும், உறவுகளுக்கும், காங்கிரசு கட்சியினருக்கும் எனது ஆறுதலைத் தெரிவித்து, துயரத்தில் பங்கெடுக்கிறேன்.  – சீமான்

மூத்த அரசியல் தலைவரும், காங்கிரசு கட்சியின் முன்னாள் தலைவருமான ஐயா திண்டிவனம் ராமமூர்த்தி அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து துயருற்றேன். அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும், உறவுகளுக்கும், காங்கிரசு கட்சியினருக்கும் எனது ஆறுதலைத் தெரிவித்து, துயரத்தில் பங்கெடுக்கிறேன்.

– சீமான்

Leave a Reply

Your email address will not be published.