மூத்த அரசியல் தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக அவைத்தலைவருமான  ஐயா மதுசூதனன் அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து பெருந்துயரமடைந்தேன். ஐயாவை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும், உறவுகளுக்கும், அதிமுகவினருக்கும் எனது ஆறுதலைத்  தெரிவித்து, துயரத்தில் பங்கெடுக்கிறேன்! – சீமான்

மூத்த அரசியல் தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக அவைத்தலைவருமான ஐயா மதுசூதனன் அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து பெருந்துயரமடைந்தேன். ஐயாவை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும், உறவுகளுக்கும், அதிமுகவினருக்கும் எனது ஆறுதலைத் தெரிவித்து, துயரத்தில் பங்கெடுக்கிறேன்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.