சீமான்

முகப்பு

ஒரு எழுத்தாளராய், திரைப்பட இயக்குநராய், கதாசிரியராய், திரைக்கதையாளராய், பாடலாசிரியாராய், பாடகராய், இலட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் நம்பிக்கை நாயகனாய், வருங்கால தலைமுறையின் அரசியல் வழிகாட்டியாய் தனது தனிகரில்லா பன்முகதத் தன்மையுடன் பொதுவாழ்வில் விளங்கிக் கொண்டிருப்பவர் திரு. சீமான்

மண்ணுக்கும் மக்களுக்குமான இயற்கை சார்ந்த உயிர்மநேய அரசியலை முன்னெடுத்து தமிழ்நாட்டிற்காகவும், உலகெங்கும் பரவிவாழும் தமிழ்ப்பேரினத்திற்காகவும் அயராது பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அரசியல் அதிகாரம் அடைந்தால் மட்டுமே இங்கு அமைப்பு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்று கடந்த 10 வருடக்காலமாக முழக்கமிட்டு வருகிறார். 

அரசியல் என்பது

முழுக்க முழுக்க மக்களுக்கான சேவை தான்; நாம் தமிழர் கட்சியின் அரசியல் என்பது அனைத்து உயிர்களுக்குமான தேவையையும் அதை நிறைவு செய்யும் சேவையும் தான்

OUR history

Know more about

Describe the organizational structure of a major modern country

Hello World!

Creating the Party

Small river named Duden flows by their place and supplies with the necessary regelialia. It is a paradise

01 june, 2016

New Office, CA

First Work

Registering Party

Small river named Duden flows by their place and supplies with the necessary regelialia. It is a paradise

01 july, 2017

New York.NY

2nd Work

Making manifesto

Small river named Duden flows by their place and supplies with the necessary regelialia. It is a paradise

01 Agu, 2018

New Office, CA

3rd Work

Leading the Party

Small river named Duden flows by their place and supplies with the necessary regelialia. It is a paradise

01 Sep, 2019

New Office, CA