எளியவர்கள் எங்களோடு நின்று தமிழ் மண்ணிற்கான அரசியலை வாழ்த்தி, வலிமைப்படுத்தியவர் நீங்கள்..

அன்னைத் தமிழ் போல் எல்லா வளங்களோடும் நலங்களோடும் பல்லாண்டு நீங்கள் வாழ வேண்டும் அப்பா!

– இயக்குநர் இமயம் @offBharathiraja பிறந்தநாளையொட்டி, தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் @SeemanOfficial வாழ்த்து

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.