சனநாயகத்தைக் கட்டிக்காக்க பேரரணாய் களத்தில் நிற்கும் ஊடகவியலாளர்களின் பக்கம்நின்று அவர்தம் பணிகளைப் போற்றுவோம்!

மக்களாட்சிக்கோட்பாட்டினைக் காக்க பெரும்பணியாற்றும் ஊடகத்துறையை சேர்ந்த பெருமக்கள் யாவருக்கும் பத்திரிகையாளர் நாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன்!

Happy Press Day!

Media, the fourth pillar of democracy acts as a bridge between the citizens of the country and the ruling government, echoing the mental will of the people and the subconscious voice of society!

My Best Wishes to the Entire Media Fraternity!

#NationalPressDay

Leave a Reply

Your email address will not be published.