வீரத்தமிழர் முன்னணி நடத்தும்

நாங்கள் தமிழர்கள் ஏன்? – இன எழுச்சி அரசியல் வரலாற்றுக் கருத்தரங்கம்!

ப்ரீஸ் ரெசிடென்சி, நடுவண் பேருந்து நிலையம் அருகில், திருச்சி

02-11-2021 காலை 10 மணி முதல்

மானத்தமிழரெல்லாம் மறக்காமல் கூடுவோம்!

நாம் தமிழர்!

https://t.co/OQnTcSgSJ1?amp=1

https://twitter.com/i/broadcasts/1vAGRkoXlEzJl

Leave a Reply

Your email address will not be published.