தூத்துக்குடி, கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் 5 மற்றும் 6-ஆம் உலைகளுக்கானக் கட்டுமானப் பணிகள் உடனடியாகக் கைவிடப்பட வேண்டும்!

– நாம் தமிழர் சுற்றுச்சூழல் பாசறை அறிக்கை

 

தூத்துக்குடி, கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் 5 மற்றும் 6 ஆம் உலைகளுக்கானக் கட்டுமானப் பணிகள் உடனடியாகக் கைவிடப்பட வேண்டும்!

– நாம் தமிழர் சுற்றுச்சூழல் பாசறை அறிக்கை@CMOTAMILNADU @MKSTALIN
@PMOINDIA @PRAKASHJAVDEKAR PIC.TWITTER.COM/VLLJVOJOCV

— நாம் தமிழர் கட்சி (@NAAMTAMILARORG) JUNE 30, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.