தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைக்கக்கோரி 76 நாட்கள் பட்டினிப் போராட்டம் இருந்து உயிர்நீத்த பெருந்தமிழர் ஈகி சங்கரலிங்கனார் அவர்களின் நினைவைப் போற்றுவோம்!

நாம் தமிழர்!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.