தமிழ்நாடு நாள் – தமிழகப் பெருவிழா

நாள்: 01-11-2021 திங்கட்கிழமை
மாலை சரியாக 03 மணிக்கு
இடம்: கொங்கு வெள்ளாளக் கவுண்டர் திருமண மண்டபம்
சேலம் அம்மாப்பேட்டை, காமராசர் காலனி, 548 கடலூர் முதன்மை சாலை, சேலம்

மானத் தமிழரெல்லாம் மறக்காமல் கூடுவோம்!

நாம் தமிழர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.